fbpx

Årets lærebedrift

Vedtekter årets lærebedrift

§1

Årets lærebedrift er en næringspris som deles ut på Thamskonferansen hvert år.
Stifterne av prisen er:
Orkland Næringsforening
Midtnorsk Opplæring AS
Orkdal Videregående
Meldal Videregående skole
Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Trøndelag

§2
Prisen årets lærebedrift skal være en påskjønnelse til bedrifter som jevnlig tar inn lærlinger eller lærekandidater og bidrar til at ungdom får fullført sin videregående opplæring på en god måte. Årets lærebedrift er involvert i det fireårige opplæringsløpet, og har fokus på faglig utvikling og kvalitet, samt et har et godt læringsmiljø. Bedriften følger opp de krav som opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven stiller.

Årets lærebedrift kan nomineres av Skoler, opplæringskontor og næringsliv.

§3
Formålet med lærebedriftsprisen er å sette fokus på opplæringsløpet og god fagopplæring. Dette er viktig for å skape positiv omtale av yrkesopplæringen i næringslivet, og bedriften vil være en god ambassadør for lærlingeordningen.

§4
Prisen skal være på kr 25 000,- samt plakett. Prispengene skal gis videre til en organisasjon o.l. for barn og ungdom i Orklandregionen etter prisvinnernes bestemmelse.

§5

Forslag til prisvinnere fremmes til:
ÅRETS LÆREBEDRIFT

§6
Juryen til årets lærebedrift settes ned av stifterne, og består av 5 medlemmer,
Orkland Næringsforening, Midtnorsk Opplæring AS, Orkdal Videregående skole, Meldal Videregående skole, Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Trøndelag.

Frist for nominering mandag 5. september