fbpx

Årets lærling/lærekandidat

Vedtekter årets lærling/lærekandidat

§1
Årets lærling er en pris som deles ut på Thamskonferansen hvert år.
Stifterne av prisen er:
Orkland Næringsforening
Midtnorsk Opplæring AS
Orkdal Videregående skole
Meldal Videregående skole
Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Trøndelag

§2
Prisen skal være en påskjønnelse til lærling/lærekandidat og kan fremmes av lærebedrifter i Orklandsregionen.
Prisen deles ut til en lærling eller lærekandidat som har utmerket seg gjennom å ha vist god innsats og arbeidsvilje gjennom hele læretiden. Kandidaten må ha hatt en god utvikling gjennom læretiden og har et høyt faglig nivå. Kandidaten har medvirket til et godt arbeids- og læringsmiljø gjennom læretiden.

§3
Formålet med lærlingeprisen er å motivere lærlingene til å gjøre en ekstra innsats i læretiden. Og å bidra positiv til å fremheve fagopplærig.

§4
Prisen er et gavekort pålydende kr 5000,-

§5

Forslag til prisvinnere fremmes til:
ÅRETS LÆRLING/LÆREKANDIDAT

§6
Juryen til årets lærling settes ned av stifterne, og består av 5 medlemmer,
Orkland Næringsforening, Midtnorsk Opplæring AS, Orkdal Videregående skole, Meldal Videregående skole, Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Trøndelag.

Frist for nominering mandag 5. september.