fbpx

Thamsprisen

Logo for Thamsprisen er utarbeidet av Allsidig Design AS

Hvem får Thamsprisen 2023?
Send oss forslag på aktuell kandidat til prisen.
Kanskje prisvinneren blir ditt forslag?

Tidligere vinnere av Thamsprisen:
2022- Jan Rune Berdal
2021 – Geir Mardahl
2020 – Erik Dragset
2019 – Marit Skjetne
2018 – Bjørn Wiggen
2017 – Stein Dyrseth
2016 – Jarl Gjønnes

Disse tildelingene ble svært godt mottatt og satt stor pris på av vinnerne. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger om at det er viktig å ha en regional næringspris i en så viktig region som vår. Det bidrar også til å sette næringsregionen på kartet, og styrker vårt omdømme som et viktig næringsområde.

Nå er tiden for å få inn forslag på gode kandidater til årets pristildeling. Det er mange flotte aktører i vår region, og sikkert mange som er vel kvalifiserte til å bli belønnet med Thamsprisen. Det er viktig at vi får inn mange kandidater å velge mellom, og håper alle vil bidra til å få inn forslag.

Prispengene (kr.25.000,-) skal gis videre av vinneren til en ideell organisasjon e.l.

VEDTEKTER

§1

Thamsprisen er en næringspris som deles ut på Thamskonferansen hvert år.
Stifterne av prisen er:
– Orkla Sparebank
– Sparebank 1 SMN
– Varig Orkla Forsikring
– Bårdshaug Herregård
– Chr. Thams Fagskole
– Trondheim Havn IKS
– Orkland kommune
– Orkladal Næringsforening

§2

Prisen skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en særskilt måte har bidratt til utvikling, kompetansebygging og sysselsetting i vår region. Prisen kan også tildeles noen som har bidratt ekstraordinært til å trygge og videreutvikle eksisterende næringsliv. Ideer og tiltak som kan videreutvikles til å bli varig skapende virksomhet og sysselsetting kan også være kriterier som kvalifiserer til Thamsprisen

§3

Formålet med Thamsprisen er å stimulere til vekst og nyskaping i regionens næringsliv. Selve utdelingen av prisen skal bidra til å sette søkelys på arbeidet med næringsutvikling i regionen

§4

Prisen skal være på kr.25.000,- samt plakett. Prispengene skal gis videre til ideell organisasjon o.l., etter prisvinnerens bestemmelse

§5

Forslag til prisvinnere kan fremmes av alle gjennom stifterne av prisen

§6

Juryen for Thamsprisen settes ned av stifterne, og består av 3 medlemmer

Styreleder i ONF skal sitte i juryen
ONF administrerer arbeidet med prisen


Ønsker du å nominere en kandidat til Thamsprisen 2023?

Send mail med navn på aktuell kandidat og begrunnelse til post@onf.no